Aktuelnosti

Unutar kruga – diverzitet i integracija – INCIRCLE

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža i Neprofitno Udruženje za autizam „Szivárvány” iz Segedina su nakon rezultata uspešnog, zajednički sprovedenog projekta TRANSDIA, započeli novi program 2020. godine. Projekat INCIRCLE se sprovodi uz podršku Evropske unije i potpomaže uspešnu integraciju osoba sa smanjenim radnim sposobnostima.

Naziv projekta: Unutar kruga – diverzitet i integracija
Akronim: INCIRCLE
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/42/0053
Ukupan budžet projekta: 148.700,00 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 126.395,00 EUR
Početak projekta: 1. oktobar 2020. godine
Kraj projekta: 31. januar 2022. godine
Vodeći korisnik: Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, Srbija
Korisnik 1: Szivárvány Neprofitno Udruženje za Autizam, Mađarska
Kontakt informacije:
Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža
Adresa: ul. Petefi Šandora br.44, 24 420 Kanjiža, Republika Srbija
Kontakt osoba: Ibolja Sakač
Email: incircle.husrb@gmail.com
Telefoni: +381 691878870; +381 244878870

Opis projekta:
Osnovni cilj projekta je da potpomogne integraciju marginalizovanih i osoba sa smanjenim radnim sposobnostima (OSRSS) na tržište rada.
Glavni cilj projekta je da pomogne uspešnom i dugoročnom učešću OSRSS na tržištu rada, kao i da unapredi postojeće uslove u pograničnom regionu povezivanjem zainteresovanih strana.
U cilju unapređenja indikatora zapošljavanja su potrebne precizne i čvrste smernice, odnosno informisanje.
Projekat će to ostvariti uz pomoć obuka, poslovnih konferencija, studijskih poseta, foruma, pripreme i obezbeđivanja preduslova, uspostavljanja veb šopa, kao i uz upotrebu brojnih sredstava komunikacije.
Već su preduzete brojne mere, međutim nema sveobuhvatne i opsežne mreže koja pruža informacije. Ovu situaciju takođe pokušavamo da promenimo putem projekta.
Projekat pridonosi:
Uspešnom učešću OSRSS na otvorenom tržištu rada uz uključivanje članova njihove porodice i pedagoga koji rade sa njima.
Unapređenju kapaciteta socijalnih preduzeća i organizacija koje se bave drugim poslovnim aktivnostima na ovom polju.
Poticanju interesovanja OSRSS, kao i međusobnom razumevanju ciljnih grupa, kao i stvaranju mogućnosti za veći stepen prihvatanja.

Glavne aktivnosti projekta:
Podrška OSRSS i njihovim porodicama, pronalaženje njihovih potencijala, obuka od strane stručnjaka.
Dodatno unapređivanje znanja i kompetencija predavača koji rade u školama u cilju uspešnog zapošljavanja OSRSS.
Pružanje pomoći različitim socijalnim preduzećima koje funkcionišu u prekograničnom regionu u pristupu tržištu, u postizanju adekvatnih profesionalnih kapaciteta, razvoju veština i kompetencija, podrška infrastrukturi na polju unapređenja saradnje.
Povezivanje drugih poslovnih jedinica sa socijalnim preduzećima, predavanje informacija u cilju razumevanja / prihvatanja OSRSS u vezi sa potrebama vezanim za posao i važnost zaposlenja.
Širok spektar informisanja stanovnika pograničnog regiona o okolnostima u kojima žive OSRSS u cilju prihvatanja i podrške socijalnih preduzeća.
U okviru projekta će 20 OSRSS dobiti mogućnost za obuku, za učešće na različitim forumima i time će im biti olakšano uspešno pojavljivanje na otvorenom tržištu rada.
Biće osnovana četiri bezbedna radna okruženja / radionice – staklena bašta, radionica za grnčariju, radionica za šivenje i uzgajanje gljiva – u cilju uspešnog zapošljavanja OSRSS.