O nama

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža je osnovala opština u februaru 2010. godine, sa sledećim ciljevima:

 • Organizovanje i razvijanje dnevnog boravka mentalno i višestruko ometene osobe
 • Okupljanje i formiranje saradnje sa onim organizacijama, koje se bave zaštitom interesa osoba sa različitim invalidnostima
 • Poboljšanje situacije osoba sa posebnim potrebama i pomoć u integraciji u društvu

Istaknuti zadaci:

 • Pronalaženje osoba sa invaliditetom, davanje psihosocijalne podrške u kućnim okolnostima, zatim uključivanje istih u rad Centra
 • Proširivanje programa za razvijanje sposobnosti i ličnosti, stručna podrška roditeljima i vaspitačima korisnika
 • Podsticanje interesovanja društva za prihvatanje osoba sa invaliditetom

Ciljevi razvojnog i vaspitnog rada:

 • rano razvijanje
 • prevencija
 • razvijanje sposobnosti
 • izgradnja i razvijanje kulturno-higijenskih navika
 • vežbanje samoposluživanja
 • vođenje životnih veština
 • izgradnja praktičnih radnih navika
 • zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • priprema za stanovanje uz podršku