Kontakt

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža

ADRESA: 24420 Kanjiža, Šandora Petefija 44.

TEL.: 024/4-878-870

E-MAIL: centarusluzni@gmail.com