EGYÜTT SPORT EGYESÜLET MAGYARKANIZSA

A magyarkanizsai EGYÜTT SPORT EGYESÜLET a fogyatékosok érdekeit képviselő egyesületek közül a sport fontosságának népszerűsítését tűzte ki legfőbb céljául.

Céljaink:

  • Hogy biztosítsuk a fogyatékossággal élő személyek számára a fogyatékosság típusához igazodó, sport- és testedző tevékenységekben való részvételnek a lehetőségét, és biztosítani ezen személyek hozzáférését a sporthelyszínekhez.
  • A különböző életkorú, fogyatékkal élő személyek számára – fizikai állapotuk megtartása és fejlesztése érdekében – biztosítani igyekszünk a rendszeres és a fogyatékosságuknak megfelelő sportolási lehetőségeket, támogatjuk a fogyatékkal élő személyek szervezett sporteseményeit .
  • Hogy növekedjen azon községi szabadidős sportrendezvények száma, ahol a fogyatékosságoknak megfelelő – minden korosztály számára elérhető – sporttevékenység végzésére nyíljon lehetőség. Ezáltal a mérkőzésekre való felkészüléssel biztosítható lenne a fogyatékossággal élők rendszeres sport- és testedző tevékenysége, amely által növelhetik, illetve megőrizhetik önbizalmukat, mentális- és fizikai egészségüket .
  • Hogy a fogyatékossággal élők sportját népszerűsítsük, az átlagember számára is ismertté tegyük és így lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a társadalom a fogyatékossággal élők újabb arcát megismerje és ezáltal minél jobban elfogadja őket .

Feladataink:

  • Képviselni a fogyatékossággal élőket, a fejlődésben akadályozott gyerekeket és a fiatalokat (iskolás fiatalság) a mérkőzéseken, sportszemléken helyi- és nemzetközi szinten .
  • A Magyarkanizsán működő más Sport Egyesületekkel együttműködve lehetőséget adni a mássággal élő fiataloknak különböző sportágak megismerésére és kipróbálására. Lehetőséget teremteni különböző hátránnyal induló fiataloknak a sportolásra .
  • magyarkanizsai Sport Egyesületek tagsága és egyesületünk tagsága között minőséges emberi kapcsolatok kiépítése .
  • Helyi- , községi- és nemzetközi sportrendezvényeken való részvétel és ilyenek szervezése, barátságok kialakítása, csapat- és a versenyszellem megélése és a fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében.