Aktualitások

Belül a körön – sokszínűség és integráció – INCIRCLE

A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ és a szegedi Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület sikeres Transdia pályázati projektjének eredményeire építve, és annak folytatásaként, a két partner a 2020-as évben újabb programot indított. Az Európai Únió támogatásával megvalósuló Incircle projekt, a MME sikeres munkaerő-piaci integrálását segíti.

A projekt címe: Belül a körön – sokszínűség és integráció
Rövidítés: INCIRCLE
Projektazonosító: HUSRB/1903/42/0053
Elkülönített forrásösszeg: 148.700,00 euró
Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 126.395,00 euró
A projekt kezdete: 2020. 10. 01.
A projekt zárása: 2022. 01. 31.
Vezető kedvezményezett: Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, Szerbia
1. kedvezményezett: Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, Magyarország
Elérhetőség:
Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ
Cím: Petőfi Sándor 44., 24 420 Magyarkanizsa, Szerbia
Kapcsolattartó: Szakács Ibolya
Email: incircle.husrb@gmail.com
Telefonszámok: +381 691878870; +381 244878870

Projekt leírása:
A pályázat alapvető célkitűzése a munkaerőpiacról kiszoruló és a megváltozott munkaképességű emberek (MME) munkaerőpiaci integrációjának támogatása.
A projektum fő célja a MME sikeres és hosszú távú munkaerő-piaci részvételének elősegítése, valamint a meglévő feltételek fejlesztése a határon átnyúló régióban, az érdekelt felek összekapcsolásával.
A foglalkoztatási mutatók javítása érdekében pontos és határozott iránymutatásra ill. tájékoztatásra van szükség.
A projekt ezt képzések, üzleti konferenciák, tanulmányi látogatások, fórumok, fizikai előfeltételek előkészítése és biztosítása, webshop felállítása, valamint számos kommunikációs eszköz segítségével valósítja meg.
A jelzett célok érdekében számos intézkedés történt már, viszont teljes körű és átfogó ismereteket nyújtó információs hálózat még nincs. Ezen a helyzeten is próbálunk változtatni ezzel a projekttel.
A projektum elősegíti:
A MME sikeres részvételét a nyílt munkaerőpiacon családtagjaik és a velük dolgozó pedagógusok bevonásával.
A szociális vállalkozások és más üzleti tevékenységgel foglalkozó szervezetek ilyen jellegű kapacitásának fejlesztése.
A MME-k figyelmének felkeltését, valamint a célcsoportok közötti kölcsönös megértés és nagyobb mértékű elfogadás lehetőségének megteremtését.

A projekt fő aktivitásai:
A MME és családjának támogatása, lehetőségeik feltárása, képzése szakemberek segítségével.
Az iskolákban dolgozó oktatók – a MME sikeres foglalkoztatásra való felkészítése érdekében, további ismeretekkel és kompetenciákkal való megerősítése.
Segítségnyújtás a CBR-ben (cross border region) működő különböző szociális vállalkozásoknak a piacokhoz való hozzáférése, a megfelelő szakmai kapacitás elérése, készségek és kompetenciák fejlesztése, az infrastruktúra támogatása, az együttműködés elősegítése terén.
Más üzleti egységek összekapcsolása a szociális vállalkozásokkal, ismeretanyag átadása a MME megértése / elfogadása, a munkával kapcsolatos igények, a foglalkoztatás fontossága kapcsán.
A CBR polgárainak széles körű tájékoztatása a MME helyzetéről a szociális vállalkozások elfogadása és támogatása érdekében.
A projektum keretein belül 20 MME kap lehetőséget képzésre, különböző fórumokon való részvételre ezzel elősegítve a nyílt munkaerőpiacon történő sikeres megjelenését.
Kialakításra kerül négy védett műhely/munkakörnyezet – üvegház, gölöncsér, varroda, gombatermesztés – a MME-k eredményes foglalkoztatására.