A Központról

A Közszolgálati Törvény 21. szakaszának 4. pontja (SZ.K. Hivatalos lapja: 42/91, 71/94, 79/2005 – más törvény, 81/2005 – más törvény javítása és 83/2005 – más törvény javítása) és a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ Alapszabályának 26. szakasza, 1. bekezdése, 4. pontja alapján – a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ Igazgatóbizottsága 2015.01.15-én meghozza a

Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ évi munkatervét a 2015-ös évre.

BEVEZETÉS

Az intézmény adatai

NÉV: Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ
CÍM: 24420 Magyarkanizsa, Petőfi Sándor 44.
TEL.FAX.: 024/4878-870
E-MAIL: centarusluzni@gmail.com
TEVÉKENYSÉGI JEL: 88.10 88.91 88.99
ANYAKÖNYVI SZÁM: 08914346

Intézmény munkanaptára

Intézményünk a Szerbiai állami és más ünnepekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Lap. 43/2001., 101/2007. és 92/2011. sz.) 2015-es évre elfogadott naptára szerint dolgozik, a következők szerint:

Hónapok01.02.03.04.05.06.
Munkanapok összesen 191922232022
Állami ünnepekjanuár 01.

január 02.
február 16. május 01.

május 02.
Egyházi ünnepekjanuár 07.április 6., 10., 13.
Hónapok07.08.09.10.11.12.
Munkanapok összesen232122222023
Állami ünnepeknovember 11.
Egyházi ünnepek december 25.

Január 1., 2., 7. és december 25- Karácsony – Új Évi és Karácsonyi ünnepek , Február 16. – Szerbia államiságának napja, április 06., 10.,13. – Húsvéti ünnepek, május 1-2. – Május 1., november 11 – Dan primirja.

Összmunkanapok száma a 2015-es évben: 256. A napközi otthon munkaközössége 2015.08.10-től 2015.08.21-ig kollektív szabadságon van.

A napközi otthon munkaközössége ügyeletet tart a következő időszakban: 2015. január 5., 6., 8., 9., 10., április 3., 7.,8.,9.,10. december 24. 28., 29., 30., 31.

A napközi otthon munkaideje

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
6.oo-15.oo6.oo-18.oo6.oo-18.oo6.oo-18.oo6.oo-15.oo

SZOLGÁLTATÁSI FORMÁK ÉS PROGRAMOK

Napközi otthon fogyatékos személyeknek

A napközi otthonos szolgáltatás célja, hogy a felhasználók életminősége a saját szociális környezetükben javuljon azáltal, hogy biztosított számukra a szociális, pszihológiai és fizikai képességek megtartása és fejlesztése oly módon, hogy minél jobban képessé váljanak az önálló életre.
Az intézményünk keretén belül működő napközi otthon azon szerbiai napközi otthonok közé tartozik, amelyek felhasználói 8 és 46 év közöttiek. A szociális szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket és sztandardokat meghatározó szabályzat (Szerbia Hivatalos lapja 42/2013. szám) azonban külön napközi otthonos szolgáltatást lát elő a felnőtt, idős, gyermek és fiatal felhasználóknak. A szabályzattal összhangban a Központ tervei között szerepel, hogy 2015. május 1-től a fogyatékos személyek számára fenntartott napközis szolgáltatás a következő két szolgáltatásra válik szét:
– Napközi otthon felnőtt testi és értelmi fogyatékos személyeknek
– Napközi otthon testi és értelmi fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak

A tervezett felhasználók száma és életkora a szolgáltatás szétválasztása előtt és után:

S.szA szolgáltatás leírásaA szolgáltatás felhasználóinak száma és életkora 2015.04.30-igA szolgáltatás felhasználóinak száma és életkora 2015.05.01. után
1.Napközi otthon fogyatékos személyeknek33 felhasználó

8-46 év
-
2.Napközi otthon felnőtt testi és értelmi fogyatékos személyeknek22 felhasználó

27-46 év
3.Napközi otthon testi és értelmi fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak11 felhasználó

8-26 év
S.szÉletkorI. támogatói fok 1II. támogatói fok 2III. támogatói fok 3 IV. támogatói fok 4
1.8-26821-
2.27-466754
Össz.-14964

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a szolgáltatást egyéni szükségleteik szerint, különböző százalékban vegyék igénybe. A napközi szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés rendezi, hogy a felhasználó hetente hány alkalommal, melyik munkanapokon, hány százalékban használja a szolgáltatást.

A felhasználók következő igényeit szeretnénk kielégíteni:
1) pozitív kapcsolat kialakítása és megtartása a közösség lakosaival;
2) kapcsolat fejlesztése és fenntartása más községi intézményekkel és szervezetekkel;
3) új tudás és jártasság elsajátítása,
4) részvétel a közösség aktivitásaiban
5) szabadidő hasznos eltöltése
6) rehabilitációs és terápiás aktivitásokban való részvétel

Tervezett programaktivitások a 2015-ös évben

1.TÁMOGATÁS A FELNŐTTEKKEL ÉS GYERMEKKEL VALÓ POZITÍV KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁBAN ÉS MEGTARTÁSÁBAN

CÉL: Annak elfogadása, hogy az értelmi fogyatékosság az emberi élet egy lehetséges változata.

CÉLCSOPORT: Magyarkanizsa Község polgárai: felnőttek és gyerekek a közösségből, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan sérült személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. Közös kézműves foglalkozások az általános iskolásokkal
2. Séta Magyarkanizsa utcáin
3. Civil szervezetek látogatása
4. Kirándulás civil szervezetek tagságával
5. Piacokon, vásárokon való részvétel – a műhelymunkákban elkészült termékeket a napközi felhasználói árúsítják
6. Kézbesítői feladatok ellátása a napközi otthon felhasználója részéről, a Központ munkatársa felügyeletével
7. Portásfeladatok ellátása a napközi otthon felhasználója részéről, a Központ munkatársa felügyeletével
8. Játszóház szervezése – közös aktivitások az intézmény helységében – a játszóház résztvevői: a napközi otthon felhasználói és gyermekek (1 – 11 éves korig) szüleikkel a közösségből. A játszóház hetente egy alkalommal szerveződik és születésnapok megtartására is van lehetőség.

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• pozitív példa adása
• együttműködés az Együtt Veled – Értük Egyesülettel és más civil szervezetekkel, a magyarkanizsai Vöröskereszttel és községi intézményekkel

2.MUNKAJELLEGŰ, ILLETVE OKTATÓ TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE, MELYEK ÚJ ISMERETEKKEL ÉS KÉSZSÉGEKKEL RUHÁZNAK FEL

CÉL: A szociális inklúzióhoz szükséges életvezetési és szociális kézségek elsajátítása munkavégzésen keresztül.
Új tudás és készségek elsajátítása a régi mesterségek (gölöncsérség, szövés) és a papírral való munka területén.
CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. gölöncsérműhely (nyersanyag előkészítése, a termékek megformálása, festése, égetése, csomagolása és eladása)
2. textilműhely (a textil válogatása, darabolása, szövés, varrás és termékeladás)
3. papírműhely (papírfestés olajfestékkel, darabolás, hajtogatás sablon segítségével, ragasztás, Decupage tehnika alkalmazása, termék eladás)
A műhelyek a magyarkanizsai Együtt Veled – Értük Egyesület keretén belül szerveződnek. A napközi otthon felhasználóinak részvételét a műhelyekben az Egyesület és a Központ közötti Szándéknyilatkozat rendezi. A műhelyek helyszíne: Magyarkanizsa, Hajduk Stanka utca 4. szám. A műhelymunkák mindennap 9.00 és 12.00 óra között zajlanak.
MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:

• egyéni munka
• csoportos munka
• pozitív példa adása
• együttműködés az Együtt Veled – Értük Egyesülettel és a helyi Vöröskereszttel

3.MUNKAMÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA, MELYEK BÁTRABBÁ TESZIK A FELHASZNÁLÓKAT A KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

CÉL: A leendő napközi otthonos felhasználók (és szüleik) bátorítása a napközi otthon felhasználóinak és szüleinek a megismerésével.
Segítségnyújtás az oktatáshoz való jog megvalósulásában.

CÉLCSOPORT: enyhe, középsúlyos és halmozottan sérült személyek, fogyatékos személyt gondozó családok

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. Családlátogatás a Központ csapatának részéről (szakember, felhasználó és szülő)
2. A potenciális és jelenlegi felhasználók (és szüleik) közötti találkozás megszervezése a családon kívül
3. Segítségnyújtás az oktatáshoz való jog megvalósításához – A 2014/2015-ös tanévben a J.J.Zmaj általános iskola speciális tagozatának 4. osztálya a Központ épületében lévő helységben tanul. Az iskola és a Központ közötti megállapodás szerint a napközi otthon dolgozói segítik a tanítónő munkáját és így közösen biztosítjuk a 4 halmozottan fogyatékos tanuló jogát az oktatáshoz.

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• kiscsoportos munka
• pozitív példa adása
• együttműködés civil szervezetekkel, a magyarkanizsai Vöröskereszttel, Szociális Központtal, a magyarkanizsai J.J.Z. Általános Iskolával

4.SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE A FELHASZNÁLÓK SZÜKSÉGLETEIVEL ÉS ÉRDEKLŐDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

CÉL: Optimális szintű életminőség a normalizációs szükségletek elvével és a felhasználók érdeklődésével összhangban.

CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékos személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. kreatív kézműves foglalkozás ( papírral, agyaggal,gyönggyel, textillel folyó munka)
2. hittan
3. zenei műhely fuvolával
4. közös éneklés gitár kíséretében
5. a városi könyvtár látogatása
6. társasjátékozás (dominó, memory, pyzle, Ne mérgelődj emberke! stb.)
7. kirándulások szervezése
8. rekreációs tevékenységek (úszás, labdarúgás, asztalitenisz, masszázs és torna)

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• pozitív példa mutatása
• együttműködés a magyarkanizsai Vöröskereszttel, az Együtt Sport Egyesülettel, a Katolikus Egyházzal és egyéb civil szervezetekkel és községi intézményekkel

5.KOMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

CÉL: A nemverbális és verbális komunikációs készségek optimális szintjének a biztosítása, összhangban a felhasználók képességeivel.
A beszéd értésének fejlesztése és szókincsfejlesztés.

CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok.

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
• reggeli beszélgetőkör, téma: Mit csináltam tegnap?
• komunikációs gyakorlatok
• irodalmi műhely – versek és mesék tanulása, feldolgozása
• filmműhely – filmnézés és filmfeldolgozás
• drámapedagógia műhely – készülődés az amatőr színészek találkozójára

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• drámapedagógiai módszer
• együttműködés az Együtt Veled – Értük egyesülettel, a helyi Vöröskereszttel és más civil szervezetekkel

6.A KÖZÖSSÉGBEN VALÓ ÉLETHEZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

CÉL: Az életvezetéshez szükséges készségek optimális fejlesztése a felhasználók képességeivel összhangban.

CÉLCSOPORT: Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan sérült személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
Az életvezetéshez szükséges készségek fejlesztése:
• viselkedési szabályok gyakorlása az intézménybe érkezés és hazaindulás alkalmával
• egyszerűbb házi munkák elvégzésének gyakorlása – egyszerű ételek elkészítése, asztalterítés, mosogatás stb.
• viselkedési szabályok gyakorlása közös étkezés alkalmával
• viselkedési szabályok gyakorlása az utcán, postán, bankban, bevásárlás közben stb.

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• pozitív példa mutatása
• együttműködés civil szervezetekkel és a magyarkanizsai Vöröskereszttel

7.REHABILITÁCIÓS ÉS TERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK

CÉL: A verbális komunikáció optimális szintjének elérése a felhasználók képességeivel összhangban.
A család és a napközi otthon aktivitásaiban való részvétel optimális szintjének az elérése a felhasználó képességeivel összhangban.

CÉLCSOPORT: enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékos személyek

A PROGRAMAKTIVITÁSON BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA:
1. ULWILA módszer segítségével működő zenekar szervezése – közös zenélés az általános iskola tanulóival és az iskoláskor előtti intézmény gyermekeivel
2. logopédiai terápia
3. gyógypedagógiai rehabilitáció
4. személyiségfejlesztő műhely
5. psihológiai terápia

MUNKAMÓDSZEREK ÉS TEHNIKÁK:
• egyéni munka
• csoportos munka
• műhelymunka
• együttműködés az Integrativ gyermekpszihodráma Egyesülettel, az Együtt Veled – Értük Egyesülettel, a Csigabiga Északvajdasági Gyógypedagógusok Egyesületével és más civil szervezetekkel és községi intézményekkel.

A felhasználók szállítása

A napközi otthon szolgáltatásához való hozzáférés egy Ford kombi típusú szállító eszközzel biztosított. A jármű az Együtt Veled – Értük Egyesület tulajdonát képezi. A szállításhoz szükséges pénzeszközöket a községi költségvetésből illetve az Egyesület valamint a Központ pályázati eszközeiből biztosítjuk. A kombi jármű használatát az Egyesület és a Központ között megkötött Használati szerződés szabályozza.
A 2015-ös évben a következők szerint biztosítjuk a fogyatékos személyek szállítását:

SzakaszA szállítást igénylő személyek számaMenetrend
Orom - Magyarkanizsa6hétfőnként és szerdánként
Kispiac - Magyarkanizsa8keddenként és csütörtökönként
Magyarkanizsa6hétfőnként és szerdánként
Összesen: 20-

Képesség és személyiségfejlesztő program

A Képesség és személyiségfejlesztő program tanácsadó-terápiás tevékenység amely szakmai segítséget nyújt:
• olyan családoknak amelyek fejlődési rendellenességgel élő gyermekről vagy felnőtt családtagról gondoskodnak.
• pszihofizikai és pszihoszociális fejlődési problémákkal küszködő gyermekeknek (szükség szerint fiataloknak, felnőtteknek), valamint a hozzájuk tartozó szülőknek, nevelőknek

A program céljai:
• különböző hiányzó vagy sérült képességek korrigálása a megmaradt képességek alapján
• új módszerek kiépítése a megmaradt képességek használatára
• a felhasználó személyiségének megismerése és korrigálása
• a komunikáció és alternatív komunikáció fejlesztése
• a felhasználó beintegrálása a közösségi életbe
• tanácsadás szülőknek/nevelőknek gyermekük illetve felnőtt családtagjuk elfogadásában

Tervezett aktivitások:
• Egyéni foglalkozások – logopédiai, komplex gyógypedagógiai és grafomotoros fejlesztések illetve személyiségfejlesztés – a Világjáték elnevezésű terápiás eszköz használata.
• Csoportos foglalkozások: személyiségfejlesztés a pszichodráma módszerével, fogyatékos gyermekek fejlesztése saját korosztályú csoportban
• Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak
Mivel a fejlődési problémákkal élő személyek fejlesztése az iskoláskor előtti időszakban a leghatékonyabb, ezért 30 óvodás gyermek bekapcsolását tervezzük a programba.
A 2015-ös évben a program a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézménnyel, az Együtt Veled – Értük Egyesülettel, az Csigabiga Északvajdasági Gyógypedagógusok Egyesületével és a Magyarkanizsai Vöröskereszttel folytatott jó együttműködésnek köszönhetően fog megvalósulni.

Személyi asszisztencia

A személyi asszisztencia szolgáltatás olyan fogyatékos személyeknek elérhető, akiknek I és II támogatási fokra van szükségük, joguk van az emelt ápolási díjra, képesek önáló döntéshozatalra és munkaviszonyban vannak, vagy aktívan részt vesznek különböző civil, sport, politikai és egyéb társadalmi szervezetek munkájában illetve rendes vagy egyéni oktatási program résztvevői.
A 2015-ös évben a községi költségvetésből, a felhasználó költségekhez való hozzájárulásával a szolgáltatást egy személy számára tudjuk biztosítani.
A következő időszakban törekedni fogunk arra, hogy különböző pályázati pénzek segítségével a szolgáltatás még két személy számára legyen elérhető.

A MUNKA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

Anyagi feltételek

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2014. december 29-én megtartott ülésén meghozott döntés értelmében a 2015-ös évben a községi költségvetés biztosítja a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ fenntartásához szükséges anyagi eszközök tetemes részét. A felhasználók hozzájárulnak a költségek fedezéséhez. A hozzájárulási díj nagysága az érvényben lévő községi szabályzatok alapján határozódik meg.
A községi költségvetésből jóváhagyott teljes összeg 6.327.800,00 dinár. A terv szerint az intézmény még 1.269.300,00 dinárt biztosít a felhasználók hozzájárulásából és projekteszközökből a költségek fedezésére.
Az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalata alapján a következő időszakban is tervezzük a szoros együttműködést a magyarkanizsai Vöröskerettel és az Együtt Veled – Értük – Egyesülettel, valamint az Együtt Sport Egyesülettel. Ezek a szervezetek nagy anyagi segítséget nyújtanak az intézménynek, mely nélkül a működés nagyon nehéz lenne.

Személyi feltételek

A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ – a községi költségvetésből – munkaszerződéssel 5 személyt alkalmaz. A Központ keretén belül működő napközi otthonban további 3 alkalmazott dolgozik munkaszerződéssel, az Együtt Veled – Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület eszközeiből, szintén a községi költségvetésen keresztül.

Meghatározatlan időre alkalmazott személyek a Központ keretein belül

MunkakörIskolai végzettségLÉTSZÁM
Igazgatóegyetem/főiskola1
Nevelőegyetem/főiskola2
Személyi asszisztensközépiskola, III., IV.1
Sofőrközépiskola, III., IV.1
Összesen:5

Az Együtt Veled - Értük Egyesület eszközeiből finanszírozott alkalmazottak

MunkakörIskolai végzettségLÉTSZÁM
Pszichológus - gyakornokegyetem/főiskola1
Egészségügyi nővérközépiskola III., IV. 1
Ápolóközépiskola III., IV.1
Összesen:3

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2015-ös évben is tervezett, hogy a Központ programaktivitásaiba bekapcsoljuk a következő szervezetek tagságát, munkatársait: Együtt Veled – Értük Egyesület, Magyarkanizsai Vöröskereszt, Együtt Sport Egyesület, Hit és Fény Egyesület, Szárnyak alapítvány, Csigabiga Északvajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete.

Szakemberfejlesztés

A szociális szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket és sztandardokat meghatározó szabályzat (Szerbia Hivatalos lapja 42/2013. szám) és a szociális védelem munkatársainak licencszerzéséről szóló szabályzat (Szerbia Hivatalos lapja 42/2013. szám) alapján a Központ a 2015-ös évben két szakmunkatárs számára látta elő a licencszerzést.
A fogyatékos személyekkel folyó munkához kapcsolódó szerbiai akreditált képzésprogram valamint azon nehézségek alapján, melyekkel intézményünk a felhasználók igényeinek a kielégítése során szembesül, a következő kompetencia- területek fejlesztését láttuk elő alkalmazottainknál:

TerületMagyarázatA tervezett akkreditált képzésA munkások száma, akiknek tervezzük a képzést
Az információs tehnológia használata a fogyatékos személyekkel folyó munkábanA szakmai munka minőségessége és a az intézmény szolgáltatásainak korszerűsítése céljából előlátott a szakemberek tudásának növelése az információs tehnológia területénPROGRAM ELNEVEZÉSE: Az információs tehnológia használata a fogyatékos személyekkel folyó munkában (Az akreditált képzések katalógusa, 176-os oldal)
A program ideje:
3 nap 8 órával, összesen 24 óra
2
Az aszisztív tehnológia használata a fogyatékos személyeknélMegállapított annak a szükségessége, hogy növekedjen a munkatársak tudás szintje az aszisztív tehnológia használatának területén, valamint a megfelelő aszisztív tehnológiás módszer kiválasztásában minden egyes felhasználónál abból a célból, hogy minél nagyobb szintű egyéni támogatást kaphassanakPROGRAM ELNEVEZÉSE:Az aszisztív tehnológia használata a fogyatékos személyekkel folyó munkában (Az akreditált képzések katalógusa, 200-as oldal)
A program ideje:
1 nap (8 óra)
2
A fogyatékos személyek munkába állításaA napközi otthon felhasználói mint felnőtt személyek, összhangban a képességeikkel igényük van a munkára. Ennek a szükségletnek a kielégítése több szempontból nehéz: 1.A felhasználók nincsenek felkészítve ilyen tevékenységre 2.A közösség nem elfogadó a fogy.személyek munkábaállításával szemben 3. A szakemberek nincsenek kiképezve a fogyatékos személyek, hozzátartozóik, és a munkaadók felkészítéséreA PROGRAM ELNEVEZÉSE:A mentálisan sérült személyek alkalmazása a nyílt munkaerő piacon (Az akreditált képzések katalógusa, 174-es oldal)
A program ideje:
5 nap (napi 8 óra), összesen 40 óra
3

Annak érdekében, hogy az alkalmazottak tudásukat és képességeiket növeljék, a következő motivációs formákat alkalmazzuk:
• Az intézmény lehetőséget biztosít arra, hogy az alkalmazottak részt vegyenek a munkások képzésprogramjának a kidolgozásában – a munkatársak megkapják elektronikus formában a szociális szférában akreditált képzések katalógusát és kiválasztják azokat a képzéseket, amelyek iránt érdeklődnek.
• Az intézmény keresi a lehetőséget, hogy különböző támogatók segítségével biztosítani tudja a munkások képzésének részleges vagy teljes finanszírozását.

Helyi-területi feltételek és a felszereltség

A Központ Magyarkanizsán, a Petőfi Sándor utca 44. szám alatt működik. Az épület Magyarkanizsa Község köztulajdonát képezi.
Az intézmény által használt épületrész nagysága 280 m², a hozzá tartozó udvaré 100 m2 .
A pályázati pénzekből és Önkormányzati támogatásból, a fogyatékosok igényei alapján felújított és felszerelt épület két foglalkoztató teremmel, ebédlővel és tornázásra, masszírozásra alkalmas sarokkal, teakonyhával, irodahelyiséggel, tágas előtérrel és szanitáris résszel rendelkezik.
A Központ által használt épület felszereltsége megfelelő és a segítséggel élők igényeit is kielégíti. A 2015-ös évben a különböző fejlesztő eszközök és műhelymunkák számára szükséges felszerelés beszerzésére szeretnénk hangsúlyt fektetni.

Infrastruktúrális befektetések

Az elkövetkező időszakban, a felhasználók egyéni igényeihez igazodva új terápiás eszközök és foglalkozások bevezetését tervezzük intézményünkbe, mely indokolja a meglévő, már jelen esetben is szűkös, hasznos terület kibővítését. A tetőtér beépítéséhez szükséges előkészületi tevékenységek (az építési tervek kidolgozása) megkezdését a 2015-ös év második felére tervezzük.
A 2015-es évben az Asztaliteniszezők egyesületével közösen használt udvar további rendezését tervezzük.

CÉLOK, FELADATOK

Általános célok

1.A fogyatékosok életminőségének javítása, önállósodásuk támogatása, a munkaerőpiacon való sikeresebb szereplésük elősegítése.
2.Intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés, valamint hozzájárulás ahhoz, hogy a környezet elfogadóbbá váljon a fogyatékos személyek irányába.

Kiemelt feladatok

1.A 2015-ös évben kiemelkedő feladatunk, hogy az érvényes előírásokkal összhangban befejezzük azt a folyamatot – a munka átszervezésén, szükséges dokumentációk kidolgozásán, tanúsítványok és jóváhagyások megszerzésén keresztül – amely elvezeti intézményünket a licenc megszerzéséhez.
2.Az elkövetkező időszakban is hangsúlyozottan fogunk törekedni arra, hogy a községi költségvetés által biztosított pénzügyi keretet pályázati eszközökkel kiegészítsük, így biztosítva a tevékenységek lebonyolításához szükséges anyagi eszközök egy részét.
3.A Központ belső munkaprocedúráinak következetes használata, szükség szerint új dokumentum formájú procedúrák kidolgozása.
4.A fogyatékos személyek kezdeményezéseinek és az Együtt Veled – Értük Egyesület által tervezett szolgáltatás (támogatott lakhatás) megvalósításának szakmai és szervezési támogatása

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI, DÖNTÉSHOZÓ ÉS TANÁCSADÓ SZERVEI

Az Igazgatóbizottság feladatai

• meghatározza a jövőképet
• elfogadja a zárszámadást
• meghozza az éves munkaprogramot és a keretmunkaprogramokat
• az alapító jóváhagyásával elfogadja az éves üzletviteli beszámolót
• az alapító jóváhagyásával éves pénzügyi tervet hoz
• az alapító jóváhagyásával megállapítja a központ szolgáltatásainak díját
• meghozza az igazgatóbizottság ügyrendjét
• az alapszabályban rögzített egyéb kérdésekről dönt

Intézményünk kollégiumának munkaterve

A kollégium tagságát az intézménnyel együttműködő civil szervezetek képviselői alkotják:
• Együtt Veled – Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület
• Csigabiga Észak-vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete
• Együtt Speciális Sportegyesület
• Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
• Szárnyak Alapítvány
• Siketek és Nagyothallók Szövetsége
• Multiple sklerózissal élők Egyesülete
• Magyarkanizsai Paraplégikusok és Kvadriplégikusok Egyesülete
• Cukorbetegek Egyesülete
• Hit és Fény Egyesület

Tervezett aktivitások a Kollégium munkaszabályzata alapján:

• közös fellépés a fogyatékosok jogainak megvalósulása érdekében, ismeretterjesztő előadások szervezése, a helyi rádió és televízió műsoraiban műsorok elindítása, kulturális programok szervezése, közös részvétel a különböző projektokban

A napközi otthon munkaterve

A napközi otthon munkaterve a 2015-ös tervezett programaktivitások alapján került kidolgozásra (1.3.1.1. pont) és az évszakok változásával, az egyházi és más ünnepekkel stb. van összhangban.
A Napközi Otthon felhasználóinak és Családtagjainak Tanácsa 2015.01.14-én elfogadta a napközi otthon 2015-ös tervét.

A Napközi felhasználói és családtagjai tanácsának munkaterve

A terv a Tanács szabályzata alapján került kidolgozásra és a következőket tartalmazza:

• A szolgáltatások tervezésébe, minőségének ellenőrzésébe való bekapcsolódás
• Különböző aktivitások szervezése

KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A 2015-ÖS ÉVBEN

Együttműködés a családtagokkal
• Partneri viszony ápolása a családtagok és nevelő, terapeuta között
• egyéni beszélgetések, fogadóórák szervezése
• családtagok képzése (előadások, látogatások)
• bekapcsolni a családtagokat a fejlesztési terv kidolgozásába és értékelésébe
• a családtagok igényeinek figyelemmel kisérése (kérdőív, beszélgetés)
• ünnepségek szervezése (Anyák napja, Karácsonyi teadélután)

Együttműködés szervezetekkel, egyesületekkel

Intézményünk az eddigi gyakorlat alapján a 2015-ös évben is nagy hangsúlyt fektet a jó kapcsolatok ápolására és bővítésére szociális, valamint más területen (pl. oktatás, egészségügy, közügy, stb.) működő szervezetekkel és intézményekkel.
Fontos feladatunknak tartjuk a 2015-ös évben külföldi partnerek, adományozók felkutatását is, akik segíthetnek megkezdett programjaink folytatásában, bővítésében.

A művelődési és nyilvános rendezvények terve

• Bál szervezése (az Együtt Veled – Értük Egyesülettel karöltve)
• Fogyatékosok világnapjának megszervezése a Velünk kerek a Világ ünnepség keretében (az Együtt Veled – Értük Egyesülettel és a Szárnyak Alapítvánnyal közösen)
• Fellépés az ULWILA zenekarral a község különböző rendezvényein: Szent István nap és Újkenyér Ünnep, Kukorica napok stb.

A szakemberek és a széles nyilvánosság tájékoztatása a Központban nyújtott szolgáltatásokról

A Központ rendelkezik saját honlappal ( www.usluznicentar.org.rs ), melyen megtalálható a munkaterv (az esetleges változtatásokkal) és az aktuális események.
Az érdeklődők a Központ által nyújtott szolgáltatásokról személyesen, telefonon, honlapon illetve szórólapokból tájékozódhatnak.

Összegzés:

A 2015-ös évben az érvényes előírások alapján jelentős változásokat tervezünk a napközi otthonos szolgáltatás szervezése terén. A változtatások az intézmény licencének a megszerzéséhez nélkülözhetetlenek, mert a licenc kiadásához szükséges kérvények beadási idejének lejártával (2016. tavasza), a Szociális védelemről szóló törvénnyel összhangban csak azok a szervezetek nyújthatnak szociális védelmi szolgáltatást, akik licenccel rendelkeznek.

Magyarkanizsa, 2015. 01. 15.